A megrogyott elmén túl

Már én is repülnék, akár a gondolataim, de már
a mindenekfeletti szerepet is átadnám a kórházi
ágy forró ölelésében fekvő Édesanyámnak, ki ki tudja
már hányadik életmentő műtétére vár, hogy
megálljt parancsoljanak végre a szenvedésnek,
a mindig kiújuló örökös rettegésnek...Csak
néz nyitott szemmel a hátamögött hagyott
élet kibogozhatatlan szálai közt vergődő
életére, csak próbálja megfejteni a még
számára is megfejthetetlen feladványok közé
szorított talányokat, csak kiutat keres a szűkké
vált labirintusból, ahová kétségbeesett
szülei zárták, születése óta, s ahonnét azóta
sem tud kiszabadulni. Most itt van az újabb e-
sély, s a számtalanul átgondolt variációk közül
a legfényesebbet fogja majd választani, ha
nem választott volna már - tudom. "Most szívte-
lennek tűnik a perc is, amint a síri csendből szó-
lok, de döntésem véglegesítve-hitelesen szerető
pecsétjeitekre vár, ne haragudjatok, ha már
elmennék innen, hol annyian, s annyiszor dédelgető
kék egetek között voltam, hol annyian, s annyiszor
hívtatok vissza...Most mennem kell, ne várjatok
vissza, ne hívjatok vissza, hívjátok az Angyalt, ki
eddig vigyázott rám, ki lejegyzett rólam mindent, s
most benyújtották a számlát; Majd látjátok a távozó
Fényem, majd áthaladok egy réten, majd integetek
serényen..." S amint ott fekszik az ágyon, a
forró, még ki nem hült ágyon, hol mozdulatlanul
alszik, nyitott szeme tükrében még tollászkodik
az élet, hogy várja az új életrementő műtétet, a
múlt álarcait levető emlékek megrohamozzák, s a
mi fog történni velem? kérdéseivel összeütköznek...
Megrogyott elmével elézuhan az eseményeknek.

/Molnár József/


Kell

Kell egy,ki nagyon szeret,
kinek a szemében,
tiszta minden tett.
Kire felnézel akkor is ha fáj,
ha a múltad csak köd homály.
Mikor a jelenbe azt érzed lehetetlen,
s csak a csillag fénye ami nem hagy el,
ide húz a jelenbe.
Ébreszti pajkos lelked,
mint tavasz tájt a kikelet,
s a napfény íze mosolyt csal ajkadra,
s akkortájt a szíved is hevesebben üt,ver,kalapál.
Halk léptek,
nesz veri fel a csendet.
S ott áll előtted.
Mögéd oson,ne habozz,
kapkodj,húzd magadhoz.
Tű sarkas lába,fonódik testeden.
Ennél a résznél,már nem is vagy észnél.
Forró az ajka,
s csókja marasztal.
Hát itt van az-az egy.
Kinek szemében tiszta minden tett.
S felnézhetsz rá,
mert itt van Ő,
a nyerő Nő.
/G.S-Ágnes/

Változás előtt

Ilyenkor, mikor nincs a minden,
azaz van a semmi eseményszinten,
ember az ég alatt nyugalmat un,


de fönn a  dolgok már állnak össze,
drámamag pottyan a langyos földre,
viszlát,  unalom.

/Csikós Szilvia/

Szeretni, mint kő a kőt

El kéne, hogy engedjem,
de fogva tart,
királydinnyés vendégem
a szívbe mar.

Átizzít a félelmem,
hínár-időm,
most lenne jó véletlen
ellopni őt.

Elrejteni késektől,
s szikék elől,
úgy szeretni lélekből,
mint kő a kőt.

Egymásra összetolni
a végtelent,
jövőt kipuhatolni,
legyen jelen.

Míg pihen a műtőben
az életed,
addig én varázskővel,
mint szellemet,

másik dimenzióba
kísérlek el,
hogy egy vén diófa
így mesélje el.


/Molnár József/

Plátói

A  szükség vagyok,
mit kőnyakadba pottyantott
egy fölédtévedt madár.
Esetleges voltam, visszatarthatatlan.
Tűröd cementes ragaszkodásom öntudatlan,


Semmit nem csinálsz alattam,
galambszaros köztéri szobor.
Nem lépsz, nem beszélsz, nem gondolsz velem,
csak széplesz, bűzlesz az időben
csöndben, moccanatlan.

/Csíkos Szilvia/

Acéldarázs-türelem

A tolatási csendben kéken berepült
acéldarázs remegteti dróthálós
szárnyaival az alvó egekbe feszült
bárányfelhőt, és a mennyet-bejárót,

a félénken mosolygó gyémántos szelet,
ki már földre fekvő bokrok árnyékát
rázva mint csengőt, készenlétben nevet,
majd magas fák lombjában gyújt hiénát.

A nap rozsda-szürke esőben ázik,
s a szétdobált vonatkerekek az időt
tapossák, mint gyermek, ki derekáig

üvölt, mert elfogyott türelme már kilőtt
utálatként zúzza a virágzó teret,
tavaszi mennyre váró bunker földeket.

/Molnár József/