Hogy került szeretetkórházba Radnóti Miklós özvegye?


A kilencvennyolcadik életévében járó özv. Radnóti Miklósné ez év március negyedikén Pozsonyi úti lakásában a szőnyegben megbotlott és csontját törte. Egy heti kórházi kezelés után az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet sebészetéről átszállították a Mazsihisz Amerikai úti Szeretetkórházába. A döntést háziorvosa, dr. Langermann hozta. Állítása szerint nem talált kórházat, amelyik befogadta volna a hosszabb, négy-öt vagy akár hathetes ápolást igénylő özv. Radnóti Miklósnét.

Április 6., kedd, Szeretetkórház, porta.

- Jó napot kívánok, özvegy Radnóti Miklósnéhoz jöttem. A rehabilitációs részlegbe.
- Hová?
- Földszint 7.
- Á, a szegényházba, az elfekvőbe. Menjen előre, forduljon balra és nyisson be az első ajtón.
Földszint 7. A kórterem kicsi, a falon pereg a festék, itt-ott a vakolat is hiányzik. A kórteremben négy kórházi vaságy van, háromban fekszenek, az egyikben özv. Radnóti Miklósné. A szeme nyitva, a tudata tiszta, s a nehéz öregségről beszél. Pereg a festék.

A Szeretetkórház Közép-Európa egyetlen zsidó kórháza. Ismertetője szerint feladatuk elsősorban a holokausztot túlélő zsidó emberek, és a Yad Vashem kitüntetettek magas színvonalú szakmai ellátása; krónikus ápolás 378 ágyon, de rendelkezésérére állnak minden magyar állampolgárnak. A kórház vezetője dr. Deutsch Zsuzsa ma házon kívül van.

Április 7., szerda, reggel 9 óra.
A Szeretetkórház vezetőjével és gazdasági igazgatójával folytatott telefonbeszélgetés annak tisztázásával kezdődik, tudták-e, kit raknak a földszint 7.-be, az elfekvőbe.
- Igen, természetesen. De ez nem elfekvő.
- Özv. Radnóti Miklósné, s barátai is úgy tudták, hogy a Baleseti Intézetből valamiféle rehabilitációs osztályra szállítják.
- Rehabilitáción ez esetben azt értjük, hogy foglalkozik vele egy gyógytornász.
- De miért ide került?
- Mert származásilag hozzánk tartozik, annak ellenére, hogy kitért.
- De miért a földszint 7.-be?
- Mert ha akut felvételt kérnek, akkor az illető oda kerül, ahol éppen hely van.
- Radnóti özvegye az emelt szintű ellátást, ápolást is meg tudta volna fizetni.
- Mi senki pénztárcájában nem turkálunk. Később föl lett ajánlva, menjen kétágyas szobába, de ő nem akart a modernebb, új részlegbe átkerülni. Igen, azt mondta, haza szeretne menni, de ezt csak akkor engedhetjük, ha a nővéri, s a gyógytornászi ellátása otthon megoldott.
- Miért van felfekvése?
- Nincs felfekvése, csak enyhe bőrpírja. Mellesleg volt, lett egy enyhe szívinfarktusa is. (A Szeretetkórház vezetője egy óra hat perc múlva újból telefonál és közli, Radnótiné felfekvése az előző kórházban keletkezett. Az információt pár perc múlva Radnótiné egyik barátnéja határozottan cáfolja.)
- Ha Radnóti Miklósnéért a barátai mentőautót küldenek, a Szeretekórház az özvegyet kiadja?
- Csakis annak, akit Radnótiné megnevez. Egyébként Radnóti Miklósné nincs gyámság alatt, szabad ember. Egy ép agyú beteg. Többé-kevésbé.
- Hogyan? Radnóti özvegye tehát szállítható?
- Igen.
- Nincs is szüksége kórházi kezelésre?
- Nincsen. Csak ápolóra és gyógytornászra.

Április 7., még mindig szerda.
Özv. Radnóti Miklósné egyik barátnéja arról beszél, Fifikét a balesetiből úgy bocsátották el, hogy járókerettel ugyan, de kijárt a vécére. És hogy amikor ide, az Amerikai útra jöttek, mindegyre a rehabilitációt keresték, és megdöbbentek, milyen helyen, hol találták rá, és hogyan bánnak vele. Hallottam, amikor azt mondta kérlelőn az ápolónak: "kicsit finomabban, mert nagyon fáj." Amikor pedig a kezelőorvosát kérdőre vontuk, azt válaszolta, "itt nincs kivételezés". Özv. Radnóti Miklósnénak hónapok óta volt, van saját, otthoni, bejelentett és fizetett gondozónője. Bojkó Éva pár kérdés után lecsapja a telefont, azután értesíti özv. Radnóti Miklósné egyetlen, Ausztráliában élő rokonát; hallani sem akarnak arról, hogy Radnótinét a barátai visszavigyék a lakásba, és ott gondoskodjanak róla. Akár úgy, hogy a Telki magánkórházból ápolókat fogadnak. Egy Európai Parlamenti képviselő tájékoztatja a Miniszterelnöki Hivatalt, milyen körülmények között van Radnóti özvegye.

Április 8., csütörtök, délután fél 3.
Dr. Langermann István, özv. Radnóti Miklósné háziorvosa a Mazsihisz Amerikai úti Szeretetkórházába megy, és megvizsgálja betegét. A beteg bal oldalára fordulva alszik. Felkelti, Radnótiné megismeri, és beszélgetnek. Dr. Langermann a nyelvet nézi és megitatja. Most a hátára akarja fordítani, ami Radnótinénak fáj. A háta ugyanis felfekvéses, sebes. Dr. Langermann megnyomja az ágyat és dicséri. Vízágy, ő kérte. A háziorvos kimegy, hogy beszéljen, konzultáljon a kezelőorvossal. Radnóti Miklósné pedig kérdésre előbb csak suttogva, majd érthetően azt mondja, igen, haza szeretne menni. Aztán, ahogy szokta, szájához emeli két ujját és búcsúzóul megcsókolja. Dr. Langermannal leülünk a Szeretetkórház kertjében, udvarán.
- Arra nem emlékszem, hogy Radnóti Miklósné mennyi ideje vesz igénybe, de harminchét éve vagyok háziorvos a XIII. kerületben.
- Miért került Radnóti özvegye Szeretetkórházba?
- Elesett az otthonában, és nem tudott lábra állni. Mentővel az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézetbe szállíttattam, ahol kimutatták, medencecsont törése-repedése van, amit nem lehet begipszelni. Fektetni kell és várni, amíg néhány hét alatt újra összecsontosodik. Ez az az időszak, amit át kell vészelni. Az Országos Baleseti Intézetben azonban nem maradhatott, hiszen aktív ellátást nem igényelt. Körül kellett nézni, hol van az a hely, ahol jó néhány hétig tartanák.
- Egy hét után azt mondták a Balesetiben, hogy Radnóti Miklósnénak menni kell?
- Nem mondanak ilyet, de ez természetes. Egy aktív traumatológiai osztályon nincs mód arra, hogy addig fektessék a beteget, amíg az föl nem gyógyul.
- Milyen kórházakba próbálta fölvetetni Radnóti özvegyét?
- Nem próbáltam sehol, mert van tapasztalatom. Illetve próbáltam a XIII. kerület kórházában, de ott nem volt 1-2 ágyas szoba. A Jakab utcai gondozóházban sem, ráadásul ott állandó orvosi felügyelet sincs. Ezek után fölhívtam az Amerikai úti Szeretetkórházat.
- De miért nem kerülhetett a Szeretetkórház új részlegébe, ahol az ellátás emelt szintű?
- Mert nem volt hely. Mert csupa idős ember van, és sokszor hetekig, hónapokig nincs üres ágy. Mert a halálukig vannak itt a betegek.
- Ezért került a régi épület elfekvőjébe?
- Nem elfekvő. Radnóti Miklósné a csonttörése miatt vált fekvőbeteggé. Sajnos a kényszerű fekvés miatt felfekvései lettek, sebek.
- Mennyibe kerül, mennyit kell ezért fizetnie Radnóti Miklósnénak?
- Ez a kórterem négy ágyas, azt hiszem, ezért semmit. A múlt héten felkerestem Holopné Schramek Kornéliát, a XIII. kerület alpolgármesterét, hogy segítsen. Szakképzett ápolókat kértem. Mert itt ugye 22 betegre jut 1 nővér, s az ápoltak majd mindegyike fekvőbeteg. És vízágyat is kértem. Időközben tüdőgyulladása is lett. Fekvőbetegeknél, ilyen idős korban így szokott lenni. Úgy gondolom, egy ilyen betegnél kizárólag az a lényeges, hogy a közelében ne legyen elmebeteg, aki egész nap ordít, jajgat, nem lehet tőle pihenni, és olyan se, aki a székletét, a vizeletét maga alá ereszti, amitől bűz van.
- Figyelembe lehet-e venni Radnóti Miklósné kívánságát, akaratát, azt, hogy otthon, a Pozsonyi út 1-ben szeretne meghalni?
- Igen, de ő nem mondja ezt. Az itteni kezelőorvosa szerint ma például kijelentette, maradni akar. Megmondom, mi a helyzet. Maga úgy gondolja, hogy ha valaki 100 éves, akkor ugyanúgy gondolkodik, mint a 30, 40 vagy az 50 éves. De téved. Egy szép napon, ha megérjük ezt a kort, akkor magára és rám is azt fogja mondani a minket kezelő személyzet vagy a hozzátartozónk, hogy szegény, szellemileg már nem olyan, mint volt.
- Ez esetben özv. Radnóti Miklósné hogyan tudja méltósággal itthagyni a világot?
- Veszélyes dolog, amit kérdezett. Mert kétségtelenül ott van minden emberben a vágy, hogy a saját környezetében akar lenni, de meghalni senki nem akar, azt csak mi gondoljuk. Ha ugyanis baj van, akkor az életösztön még a legsúlyosabb állapotban lévő betegnél is bekapcsol. A hetvenharmadik életévemben vagyok, és élettapasztalatom szerint az ember olyan lény, aki örök életre tör. Szeretne soha meg nem halni. Itt nem egyszerűen személyiségi jogi kérdésről van szó. Radnóti Miklósnét rá kellett arra beszélni - nem én tettem -, hogy maradjon. Mert itt van nagyobb biztonságban. Természetesen, ha tudnának szerezni egy vízágyat, és meg tudják szervezni a 24 órás ápolói szolgálatot, s hogy naponta egyszer orvos is lássa, akkor hazamehet. Úgyse tudják megoldani. Nincs az az Isten. Nézze, hiába van valakinek emberi joga ahhoz, hogy intézkedjen saját sorsáról, ha az, amit akar, a saját maga érdeke ellen való.
- Miközben a betegét vizsgálta, özv. Radnóti Miklósné az emberiségről, az emberről lesújtó szavakat mondott. Felidézi?
- Nem. Én azt nem. Soha. Rossz vért szülne. De hát Radnóti Miklósnénak ezek a mondatai is mind ugyanabból a makacsságból eredeztethetők, hogy nem érti meg, akármit is csinál, akkor is az marad, aki. Ahogy a megboldogult férje is.

Április 9., péntek.
Holopné Schramek Kornélia, a XIII. kerület egyik alpolgármestere köszöni az érdeklődést. Már csak azért is, mert Radnóti Miklósné a kerület díszpolgára. Sorsát szívükön viselik, és bármit megtesznek azért, hogy Fifi néninek jobb legyen.
- Langermann doktor úr - mondja Holopné Schramek Kornélia - Húsvét előtt, ha jól emlékszem nagypénteken, április másodikán keresett meg, és mi azonnal megtettük, amit kért: két szakképzett gondozónőt küldünk a Szeretetkórházba, egyet délelőtt, egyet délután.
- Langermann doktor úr szerint Radnóti Miklósné azért került a Mazsihisz Szeretetkórházába, mert a kerület kórházában valamint a Jakab utcai gondozóházban nem volt hely.
- Ha mi tudjuk ezt, rögtön új szobát nyitunk. Ha kell, úgy, hogy kiürítünk egy irodát. A Jakab utcai gondozóházunk nagyon családias, hetente kétszer jár oda orvos, és ha Radnóti néni mozgatható, abban a pillanatban átvisszük. Vagy a lakásába. Ahogy ő kívánja. Mi nem vagyunk orvosok, ha azt mondják, szükséges az otthonába vízágy, abban a pillanatban megvesszük. Mindenben készséggel állunk a rendelkezésére. Az ő döntése. Minket úgy tájékoztattak, hogy Fifi néni mozgatása a tüdőgyulladása miatt nem javasolt. Ezek után nagy bátorság kellett volna ahhoz, hogy másként döntsünk.

Április 9., péntek, délelőtt
Radnóti Miklósnét egy rutin vérvétel után átszállítják a Honvéd Kórház sürgősségi belosztályára. Április 11-én van a költészet napja, özv. Radnóti Miklósné nem akar kórházban meghalni.

Sörreklám lett

A nagyon rosszul látó özv. Radnóti Miklósnéval az utóbbi hónapokban különös dolgok történnek. Radnóti Nem tudhatom című verséből például sörreklám lett, amiről az özvegy nem tudott. Lakásába bementek, fölforgatták. Régi barátok szerint Fifi néni titkos naplóját keresték, azt akarják. A lakásból értékes dolgok tűntek, tűnnek el, például Kovács Margit szobrok. Özvegy Radnóti Miklósné pár hónappal ezelőtt új végrendelet készített. Ám a végrendelkezéskor tanúk nem voltak jelen. Az új örökösnek egy régi lakó kinyitotta a lakást... Az új végrendeletet az ügyvédnő a házvezetőnőnek, a házi gondozónak adta át. A boríték nem volt lezárva, a gondozónő elolvasta, és nehezményezte, hogy tíz hónapnyi ápolás után, miért nem kap semmit.

forrás:
Scipiades Erzsébet / Népszava

0 Response to "Hogy került szeretetkórházba Radnóti Miklós özvegye?"

Megjegyzés küldése